Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta

Dodatkowe szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta odbędą się:

Kolegium I – 12.11.2020 17:00

Kolegium II – 12.11.2020 18:30

Kolegium III – 13.11.2020 18:00

Kolegium IV – 17.11.2020 10:30

Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta oraz Spotkania z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej odbędą się:

Kolegium I
Poniedziałek 26.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 9:00 – 11:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 11:00 – 12:00
Link do zespołu na platformie teams: https://bit.ly/szkolenieKolegiumI

Kolegium II
Poniedziałek 26.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 12:00 – 14:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 14:00 – 15:00
Link do zespołu na platformie teams: http://bit.ly/SzkolenieKolegiumII

Kolegium III
Środa 28.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 9:00 – 11:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 11:00 – 12:00
Link do zespołu na platformie teams: http://bit.ly/SzkolenieKolegiumIII

Kolegium IV
Środa 28.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 12:00 – 14:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 14:00 – 15:00
Link do zespołu na platformie teams:
http://bit.ly/SzkolenieKolegiumIV