UBEZPIECZENIE NNW +OC

Studencie!

 Ubezpiecz się z UKW 

Aby zapewnić odpowiedni komfort studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, chcielibyśmy przedstawić Wam ofertę ubezpieczenia dedykowaną specjalnie dla naszych studentów UKW, która została przygotowana przez portal Bezpieczny.pl 

😊

Poprzez użycie kodu z grafiki, który daje 10% rabat na ubezpieczenie, płacisz tylko od 47,70 zł (OC + NNW w pakiecie) za cały rok! 

Jesteś ubezpieczony na kwotę 32 000 zł (suma ubezpieczenia NNW) oraz OC na kwotę 5 000 zł.

 Ubezpieczenie NNW Studenta to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym ochrona działa 24h/dobę i na całym świecie. Obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność za zdarzenia nagłe, gwałtowne i nieprzewidziane.

 Ubezpieczenie OC Studenta, tj. odpowiedzialności cywilnej, obejmujące szkody nieumyślnie wyrządzone przez studenta w związku z wykonywaniem przez niego praktyk, jego nauką na uczelni i czynnościami życia prywatnego.

 Będąc świadomym powagi obecnej sytuacji związanej z ogłoszeniem pandemii koronawirusa i dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 Bezpieczny.pl zaktualizował ofertę ubezpieczeniową, która obecnie obejmuje również pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zdiagnozowaniem choroby Covid-19. Jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania. 

Ubezpieczenie jest ważne przez rok akademicki 2020/2021

LINK DO STORNY GDZIE MOŻESZ SIĘ UBZEPECZYĆ KLIKNIJ http://www.bezpieczny.pl/02566