Zapomoga

Z uwagi na liczne wiadomości od Was – odpowiadamy! 🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♀️

19 marca Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wychodząc naprzeciw potrzebom materialnym Studentom, wynikających z obecnie panującej światowej sytuacji, zaapelował o możliwość dodatkowego wsparcia ich przez uczelnie macierzyste.
Tym samym przesyłamy Wam garść najważniejszych informacji!😎

Dla przypomnienia:
⚠️ZAPOMOGĘ może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. ⚠️

➕Główną podstawą wnioskowania o zapomogę może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Co jest potrzebne? 🤔
✅aktualna umowa studenta lub rodzica;
✅informacja od pracodawcy/jednostki, która mówi o ograniczeniu możliwości pracy.

Sposób wnioskowania🗳:
Wypełniony wniosek oraz skany dodatkowych dokumentów należy wysyłać drogą MAILOWĄ📧 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich. WAŻNE, aby wysyłać wnioski na odpowiednie maile❗:
✅kolegium I: dssmagda@ukw.edu.pl
✅kolegium II: rekrutacja@ukw.edu.pl
✅kolegium III: dssalak@ukw.edu.pl; dsstud@ukw.edu.pl
✅kolegium IV: rekrutacja1@ukw.edu.pl

Przypominamy! ⚠️
❌ O zapomogę można starać się raz na semestr. Tym samym, jeśli ktoś dostał już w tym semestrze zapomogę, to nie może starać się o kolejną.
❌Ostatnia wypłata zapomóg jest w czerwcu.
❌Prosimy o wysyłanie wniosków do 5 dnia każdego miesiąca.
❌Zapomogi są wypłacane w tym samym terminie co stypendia.

〰️Wszelkie dokumenty dotyczące pomocy materialnej znajdziecie tu:
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/dzial_spraw_studenckich/stypendia

❓Jeśli posiadacie jakiekolwiek pytania z tym związane, to prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wiadomość prywatną na Messengerze 📧

https://www.facebook.com/pg/pomocmaterialnaukw/

Kwota zapomogi

✅Prosimy nic nie wpisywać w polu przeznaczonym na wpisanie wysokości zapomogi ❌
✅Na chwilę obecną trwają rozmowy nt. wysokości zapomogi, prosimy o cierpliwość 🙏

Według treści Regulaminu Pomocy Materialnej UKW:
❗️§ 9 art. 2 „Student i doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, jeden raz na
semestr.”❗️

❌Tym samym, jeśli Student pobrał już w tym semestrze jakąkolwiek zapomogę, nie otrzyma jej ponownie z powodu obecnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie.