Opłaty za akademik podczas pandemii SARS CoV-2

JM Rektor Prof. Jacek Woźny na posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca zapewnił, że nie pozostawi bez pomocy studentów Uniwersytetu podczas panującej pandemii koronawirusa.

Wypowiedź ta dotyczyła możliwości odstąpienia przez Uczelnię od część opłaty za zamieszkanie w domu Studenckim. Trwają rozmowy w tym temacie pomiędzy JM Rektorem a Samorządem Studenckim reprezentowanym przez Andrzeja Majewskiego.

Podczas spotkania Prorektor. ds Studenckich i Jakości Kształcenia dr. hab. Benedykt Odya Prof. Uczelni, podkreśli wkład Samorządu Studenckiego w reorganizcję Uczelni podczas epidemii Koronawirusa.

Złożył także podziękowania na ręce Przewodniczącego Andrzeja Majewskiego, podkreślając, że Samorząd Studencki pomagał studentom wyprowadzającym się z Akademika „Atomek” i brał czynny udział podczas wszystkich nadzwyczajnych posiedzeń kolegium Rektorskiego dot. SARS CoV-2.

Nadmieńmy, że biuro Samorządu Studenckiego UKW, także mieści się w budynku przeznaczonego na kwarantannę Akademika. Samorząd Studencki został zmuszony opuścić swoje główne biuro i przeorganizować pracę nad aktualnymi projektami.