Nadzwyczajne godziny funkcjonowania Akademika „Romek”

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam poniższe zasady funkcjonowania UKWw terminie od 18 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

  1. Wejścia do budynków UKW zostają zamknięte, ale portiernie w budynkach funkcjonują.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
  3. Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię UKW.
  4. Biura administracji nie przyjmują bezpośrednio interesantów. W wyjątkowych sytuacjach przyjęcie interesanta jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
  5. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w większości obowiązuje praca zdalna. W przypadku, kiedy niezbędna jest obecność, wyznaczane są dyżuryw godzinach 9.00-13.00. Redukcje liczby osób dyżurujących leżą w gestii kierowników jednostek organizacyjnych.
  6. Na stronach internetowych poszczególnych jednostek administracyjnych należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
  7. W Domu Studenta nr 1 podtrzymuje się zakaz odwiedzin oraz ustala się godziny wejść i wyjść od 7.00 do godz. 22.00.