Odwołane zajęcia UKW do 27.03!

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do piątku 27 marca 2020 r. włącznie, władze UKW zawieszają wszystkie zajęcia oraz wszystkie inne wydarzenia o charakterze otwartym organizowane na uczelni – taką decyzję podjął prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Termin może ulec przedłużeniu.

Decyzja o zawieszeniu dotyczy zajęć zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych, podyplomowych, doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektów.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Uczelnia wprowadza także ograniczanie odwiedzin w akademikach. Do budynków będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do domów studenckich.

Na analogicznych zasadach zamyka się Bibliotekę UKW dla wszystkich osób z niej korzystających. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi będą pracować normalnie.

Pomimo zawieszenia zajęć, kalendarz wyborczy  UKW nie ulega zmianie.

Szczegółowe warunki działalności uczelni w sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych zostaną opublikowane w odrębnym zarządzeniu.