Wybory nowych władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W imieniu Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłaszamy nabór wśród studentów na elektorów z grona studentów.

Liczba mandatów przysługujących elektorom wybranym z grona studentów wynosi 23, zgodnie z podziałem:
Kolegium I – 4
Kolegium II – 7
Kolegium III – 6
Kolegium IV – 6

Dnia 2 marca o godzinie 18:00 według regulaminu Samorządu Studenckiego elektorów wybierze Parlament.

Kandydatów prosimy o dostarczenie do biura oświadczenia potwierdzającego status studenta oraz niżej zamieszczone oświadczenie o nie karalności (w białej zaklejonej kopercie z dopiskiem wybory elektorów z grona studentów) do dnia 2 marca 2020r. godziny 17:30