Nowy Przewodniczący Samorządu UKW na lata 2019-2021

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy śpieszy z informacją, iż w dniu wczorajszym dokonał wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Przewodniczących Komisji Stałych na kadencję 2019-2021.

Nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego kadencji 2019-2021 został student kierunku Informatyka oraz kierunku Zarządzanie Sferą Publiczną, samorządowiec –
Andrzej Mateusz Majewski.

Od dwóch lat związany z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W styczniu tego roku powołany na Pełnomocnika Forum Uniwersytetów Polskich ds. Kontaktów Zewnętrznych.

Wszelkie kwestie związane z reorganizacją Samorządu Studenckiego związaną z nowo wybranymi przedstawicielami do Samorządów Kolegialnych przedstawione zostaną w osobnym zawiadomieniu.

Parlament Samorządu Studenckiego UKW zgodnie z Regulaminem Samorządu dokonał także wyboru nowych przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni. Są nimi: Wojciech Sarnacki, Damian Przybylski, Marta Woźniakowska, Łukasz Nuckowski, Marcin Pezda, Dominika Jankowska oraz Adrian Kaczorowski.