Konwent Przewodniczących PSRP 2019

XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich to wydarzenie, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli studenckich z całej Polski.

Program tegorocznej edycji, oprócz szkoleń do wyboru, umożliwiających podnoszenie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu szkolnictwa wyższego, przewiduje panele poświęcone dyskusjom. Zainteresowane osoby, pod okiem prowadzącego, będą mogły przedstawić rozwiązania sprawdzone na swoich uczelniach, co umożliwi wspólne wypracowanie dobrych praktyk.

Nieodłączną częścią Konwentu jest Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada 2019 roku. 

W tegorocznym spotkaniu wszystkich Samorządów Studenckich reprezentują nas Marta Woźniakowska (Wiceprzewodnicząca ds. Socjalnych oraz p.o. Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Kolegium II) oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW Adrian Kaczorowski.

via: konwent.psrp.org.pl