Nowa dydaktyczna struktura Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zmiany te są rezultatem wdrożenia rozwiązań wynikających ze zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która znacząco zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni oraz przebieg procesu kształcenia.