Ubezpieczenie dla Studentów UKW 2019/2020

Z
przyjemnością i dumą prezentujemy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (Pakiet NNW/OC Studenta od Bezpieczny.pl) przeznaczonego dla studentów, doktorantów, słuchaczy oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2019/2020.

Dzięki uproszczonym procedurom i ograniczonym do niezbędnego minimum formalnościom, oferujemy komfort i wygodę przy zawarciu i obsłudze umowy ubezpieczenia. Przy współpracy z lokalnymi Pośrednikami zapewniamy Wam pełny serwis posprzedażowy, w tym przede wszystkim aktywne wsparcie w procesie likwidacji roszczeń.

Każdego roku oferty dla społeczności akademickiej UKW przygotowujemy z najwyższą dbałością po to, by spełnić oczekiwania jak najszerszego grona. Śledząc dynamikę rynku ubezpieczeń oraz zmiany prawne z nimi związane, Generali stało się niekwestionowanym liderem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zastosowane zostały najbardziej innowacyjne rozwiązania na polskim rynku ubezpieczeń, konsekwentnie zwiększając zakres ochrony i oferując coraz więcej rozwiązań technologicznych – przede wszystkim dlatego, że świadomość, potrzeby i wymagania naszych studentów są różne.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020, proponujemy możliwość zawierania umów ubezpieczenia studenckiego on-line. Oferta ubezpieczenia, którą przedstawiamy, została przygotowana przy współpracy z Generali TU S.A. będącego częścią Grupy Generali.

Kod Rabatowy dla UKW (-10%) : 02566

Tu możesz się ubezpieczyć (LINK)T