V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Regulamin Sesji dostępny w zakładce „Regulamin Sesji” z lewej strony lub pod adresem:
www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2019/Regulamin_Sesji_2019.pdf

Bardzo prosimy aby korzystać ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:
www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2019/Streszczenie_2019.docx

Zgłoszenia wyłączne w wersji elektronicznej do 15 paźdzernika 2019 roku. Nie ma potrzeby drukowania, podpisywania oraz wysyłania zgłoszeń w formie papierowej.

Streszczenia referatów/posterów wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać w terminie do 15 październik 2019 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.
W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzone. 

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie
osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html

Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

Rejestracja wyłącznie elektroniczna do 15 października 2019 roku.
Streszczenia (referatów/posterów) wyłącznie jedna strona  do 15 października 2019 roku. Koszt uczestnictwa – 250 zł od osoby, termin wnoszenia opłat do 15 października 2019 roku.