Konferencja Krajowa Parlamentu Studentów RP w Kościelisku w dniach 11-14 kwietnia

W dniach 11 – 14 kwietnia odbywa się coroczna Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. W ciągu 4 dni kilkaset przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich regionów naszego kraju obraduje i spotyka się z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestniczy w licznych szkoleniach.

Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce, cykliczną inicjatywą skierowaną do samorządów studenckich. Co roku przyciąga ona szereg ważnych gości specjalnych. Zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji wspólnie dyskutują na tematy takie jak nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czy też kwestii związanych z przedsiębiorczością młodego pokolenia.