PIERWSZE POSIEDZENIE RADY UCZELNI

19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW 29 stycznia 2019 r., akty powołania.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania.

SKŁAD RADY UCZELNI

Przewodnicząca:

  • Lucyna Kopińska – Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA   

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

  • Justyna Mazur – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
  • Elżbieta Rusielewicz – radna Rady Miasta Bydgoszczy

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

  • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – dyrektor Biblioteki UKW
  • prof. dr hab. Roman Leppert – kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki
  • prof. dr hab. Jacek Maciejewski – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego
  • Adrian Kaczorowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

fot. A. Obiała

więcej informacji: