#AkcjaEwaluacja

Akcja Ewaluacja – to nazwa naszego nowego przedsięwzięcia które ma na celu zwiększenie realizacji ankiet ewaluacyjnych w naszym USOSwebie. Popularyzacja tego typu wypowiedzi, oraz zwiększona świadomość wpływu takiego odzewu ma gigantyczną i nieocenioną możliwość ciągle zmieniać Uniwersytet na lepsze! Twoja opinia może wpłynąć na modyfikację elementów programu studiów, obsadę zajęć i na styl prowadzenia zajęć.Każdy wykładowca otrzymuje wyniki ankiet. Studenci otrzymują informacje o ogólnej ocenie zajęć w semestrze, działaniach podjętych celem poprawy i sposobach eliminowania zgłoszonych problemów.Działania te mają na celu dbałość o jakość kształcenia, modyfikację programów, korektę celów, efektów i metod nauczania. Dla władz Wydziału jest elementem polityki kadrowej, wpływa na rozstrzygnięcia w sprawach zatrudnienia oraz przyznawane nagrody.

 https://www.usosweb.ukw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/ankiety/index