II semestr II szansa Ubezpiecz się na UKW z PZU

Druga edycja ubezpieczeń już ruszyła!
Razem z bydgoskim oddziałem PZU porozumieliśmy się co do możliwości ubezpieczenia naszych studentów oraz zakresu tego ubezpieczenia, pod kątem studiowanych kierunków oraz ich możliwości jakie dają, czyli praktyk studenckich, mobilności (Erasmus+Most),  wyjazdów naszych naukowców, sportowców i artystów – suma ubezpieczenia dla studentów UKW to 40 000 zł. Oraz ubezpieczenia wszelkiej innej aktywności naszych żaków
w Bydgoszczy 24h/7 w okresie do 30 września 2019 r. 

Rozpocznij nowy rok akademicki pewnym krokiem! Pomyśl o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) stworzonym do rytmu z potrzebami studentów UKW!

Nasz pakiet ubezpieczeniowy zawiera:

  • NNW: 40 000 zł
  • Zwrot kosztów leczenia: 4 000 zł
  • Dieta szpitalna w wyniku NNW: 100 zł/dzień
  • Śmierć przedstawiciela ustawowego: 4 000 zł
  • Poważne zachorowanie: 4 000 zł
  • Sepsa: 4 000 zł
  • Śmierć w wypadku komunikacyjnym: 10 000 zł
  • OC w życiu prywatnym + praktyki studenckie: 10 000 zł
  • 1 % sumy ubezpieczenia dla naszych studentów UKW to: 400 zł! 

Składka roczna: 60 zł:

Reguły Ubezpieczenia są proste. Samorząd Studencki UKW razem z PZU obejmuje ochroną wszystkich swoich studentów nie później niż 30 marca br. Wtedy bowiem zamykamy temat ubezpieczenia na naszej uczelni! Ubezpieczenie trwa do 30 września 2019 roku. Z nami ubezpieczyć się mogą także doktoranci! 

Wariant naszego ubezpieczenia to wariant II. Zakres i SU określone są w punkcie 5 polisy – wyciąg poniżej. Wariant II dodatkowo rozszerzony jest o świadczenia dodatkowe (poniżej na żółto). Dodatkowo w kartach produktu NNW – zaznaczono rozszerzenia jakie mamy w zakresie ubezpieczenia oraz w karcie produktu OC – zaznaczone wyłączenie, które mamy włączone do zakresu!

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

BLANKIET UBEZPIECZENIA – ULOTKA PZU UKW (możliwy wydruk lub realizacja przelewem internetowym)

→ Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW oraz dla studnetów UKW:

zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji,dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku,jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy,jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW – całość dokumentu (Wariant II)

→ OC – Podstawowe Informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC


Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy, że zrobisz przelew internetowo lub na poczcie. W tytule podaj: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania i numer telefonu komórkowego. Zachowaj dowód wpłaty albo potwierdzenie przelewu – to dowód, że się ubezpieczyłeś.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym numery polis i zakres ubezpieczenia, znajdziesz na stronie www.samorzad.bydgoszcz.pl natomiast informacja o numerze polisy podana będzie również w gablocie przy biurze Samorządu Studenckiego UKW (ul. Łużycka 21 – Dom Studenta Atomek).