Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

W dniach 11-13 stycznia 2019 r. odbył się zjazd FUniP w Białymstoku.
W trakcie posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego delegaci samorządów studenckich z polskich uniwersytetów udzielili absolutorium przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym oraz sekretarzowi kadencji 2018-2019 oraz wybrali władze statutowe na kadencję 2019-2020. Podczas zjazdu zrealizowane były także szkolenia dla jego uczestników.

Władze statutowe na kadencję 2019/2020 w składzie:

➡️ Prezydium ⬅️

Przewodniczący 
Wojciech Skrodzki
(Uniwersytet w Białymstoku)

Wiceprzewodniczący 
Jakub Bator
(Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Strońska
(Uniwersytet Szczeciński)

Wiceprzewodniczący 
Rafał Koziołek
(Uniwersytet Jagielloński)

Wiceprzewodniczący 
Michał Karbowiak
(Uniwersytet Opolski)

Sekretarz 
Jakub Rzeźniczek
(Uniwersytet Rzeszowski)

➡️ Komisja Rewizyjna ⬅️

Krystian Filipek 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Maciej Rewucki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wojciech Sarnacki
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)