Zarządzenie dotyczące Wyborów Uzupełniających w kadencji 2017/2019

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wszelkie możliwe uwagi, sposób działania lub problemy związane z tą kwestią prosimy zgłaszać bezpośrednio na skrzynkę główną
e-mail: samorzad@ukw.edu.pl