Akademia Przyszłości

Akademia Przyszłości od 2003 roku przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. To całoroczny program indywidualnych spotkań z dzieckiem prowadzony przez Stowarzyszenie Wiosna.

Stowarzyszenie Wiosna prowadzi jeszcze drugi, ogólnopolski projekt – Szlachetną Paczkę. Podopieczni Akademii Przyszłości to mali ludzie „z długą historią”. Wśród dzieci obejmowanych programem Akademii Przyszłości:
• 64% dzieci nie ma wiary we własne możliwości,
• 61% dzieci ma niskie wyniki w nauce,
• 59% dzieci nie korzysta z wycieczek szkolnych,
• 58% dzieci ma trudności z czytaniem, pisaniem,
• 9% powtarza klasę, a 14% jest zagrożonych tą sytuacją,

Pracujemy według innowacyjnego i unikalnego Systemu Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń. Celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce. Jest to nowoczesna odpowiedź na jednostronne przekazywanie wiedzy w formie nauczania i odpytywania. W ramach zajęć wolontariusz spotyka się raz w tygodniu, na godzinę ze swoim podopiecznym. Oprócz indywidualnych spotkań
z tutorem organizujemy dla naszych podopiecznych różne wydarzenia. Akademia Przyszłości współpracuje z konkretną Szkołą Podstawową, która wyrazi chęć udziału w programie. Szkoła wskazuje najsłabszych uczniów, a my uczymy je wygrywać. W Bydgoszczy Akademia współpracuje
w sześcioma szkołami podstawowymi. W tych szkołach tworzą się kolegia, czyli lokalne „oddziały” Akademii Przyszłości. Staramy się, aby każde kolegium liczyło 10 dzieci.