Stypendia 2018

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2018/2019 logowanie na wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października – 25 października 2018 roku. 

Wydrukowane wnioski należy złożyć w terminie: 18 października – 25 października 2018 r. w  Biurze lub Dziale:

  • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
    adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek E, pokój 013 poziom -1
  • STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:
    Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
    adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), pokój 1

Pytania prosimy kierować bezpośrednio na maila sspomocmaterialna@ukw.edu.pl