Godziny Rektorskie 31.10

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, Prof. Nadzw., ogłasza godziny rektorskie
w dniu 31 października 2018 r. od godziny 12.00