I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością za nami!

W dniach od 5-7 października odbyła się pierwsza tego typu Krajowa Konferencja poświęcona organizacjom zrzeszającym studentów z niepełnosprawnościami. W murach Uniwersytetu Kazimierza pod patronatem honorowym JM Rektora UKW prof. Jacka Woźnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina mieliśmy okazję obserwować jak studenci z ograniczoną sprawnością fizyczną i intelektualną dają sobie radę z wyzwaniami stawianymi przez otaczający ich świat. Konferencja zaowocowała w wypracowane postulaty w kluczowych kwestiach z którymi mierzą się studenci niepełnosprawni. Zagadnienia te zostaną przekazane Ministrowi NiSW przez reprezentację wybraną podczas obrad. Jako Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mieliśmy ogromną przyjemność współpracować z głównym organizatorem wydarzenia tj. Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG.
To ogromny zaszczyt współpracować z takimi autorytetami jak Wojciech Sarnacki – Pełnomocnik Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. studentów z niepełnosprawnością. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten pionierski projekt, Panu Radosławowi Ciechańskiemu, Dawidowi Krasińskiemu oraz z ramienia Samorządu UKW – Annie Bartnik, Marcinowi Pezda, Karolinie Buczkowskiej, Andrzejowi Majewskiemu, Marii Redzimskiej, Dominice Jankowskiej, Agacie Goździk, Krzysztofowi Szumacherowi oraz Magdalenie Zuchniak
za organizację konferencji.

 

Ze studenckim pozdrowieniem

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy