V Konferencja Ekspertów Praw Studenta w Warszawie

V  Konferencja  Ekspertów  Praw  Studenta  odbyła  się  w  dniach  23  –  26.08.2018  roku.  Jest  ona  rokrocznie  organizowana  przez  Parlament Studentów  RP,  w  tym  roku  na  kampusie warszawskiej  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego.  Nasz  Samorząd  reprezentowali  Sandra  Krzyżanowska  z  Wydziału  Pedagogiki  i  Psychologii  oraz  Maciej  Skwierawski  z  Wydziału  Humanistycznego.  Konferencja  rozpoczęła  się  w  czwartkowe  popołudnie, tj. 23 sierpnia. Głównym  punktem  dnia  był  panel  dyskusyjny  na  temat  tzw.  Ustawy  2.0.  Nasi  samorządowcy  mieli  okazję  zapoznać się  z  wieloma  punktami  widzenia  i  opiniami  na  temat  tej  ustawy,  zarówno  ze  strony  środowiska  akademickiego,  rządowego  jak  i  biznesu.  

Kolejny  dzień  wypełniony  był  szkoleniami teoretycznymi na  temat  praw  i  obowiązków  studenta  czy  z  zakresu  autoprezentacji,  prowadzonymi  przez  ekspertów  PSRP.  Najważniejszym  wydarzeniem  dnia  było  wystąpienie  wicepremiera  RP,  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  Jarosława  Gowina.  Uczestnicy konferencji wzięli  również  udział  w  panelu  dyskusyjnym  nt.  organizacji  i  bezpieczeństwa  imprez  studenckich.   W sobotę, tj. 25 sierpnia samorządowcy zostali podzieleni na 8 grup w wyniku czego uczestnicy wzięli udział w warsztacie „Metodyka prowadzenia szkoleń” bardziej w kontekście praktycznym. Prowadzący zespoły dzieli się z uczestnikami własnymi doświadczeniami ze swoich wcześniejszych szkoleń oraz wprowadzali samorządowców w wygląd i sposób prezentowania prezentacji dla studentów pierwszego roku wszystkich uczelni jeszcze bardziej szczegółowo. Następnie został przeprowadzony specjalistyczny wykład na temat bezpieczeństwa studentów w temacie zorganizowanych grup przestępczych, gdzie można było zaczerpnąć wielu ciekawych informacji. W późnych godzinach popołudniowych w trakcie szkolenia o wsparciu i motywowaniu studentów, uczestnicy mogli podzielić się swoimi możliwościami jakie działają na różnych uczelniach lub sami wykazać się kreatywnością i wymyślić zupełnie nowe rozwiązania dla swoich uczelni. Niedziela miała charakter podsumowujący całą konferencję, uczestnicy mieli szansę jeszcze raz zobaczyć prezentacje i zadać w jej kwestii pytania. Na samym końcu Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Tomasz Tokarski przeprowadził szkolenie dotyczące Ustawy 2.0 jednak dotyczyła ona tylko i wyłącznie Samorządu Studenckiego. Uczestnicy zostali serdecznie pożegnani przez przewodniczącego PSRP i zmotywowani do dalszej samorządowej pracy w swoich macierzystych uczelniach.

 

Jako uczestnicy konferencji nauczyliśmy się przede wszystkim tego, że dzięki ciężkiej pracy, wykazaniu się kreatywnością można stworzyć coś tak ciekawego i sprawić by przyszłe pokolenia studentów również miały przede wszystkim motywację do działania na rzecz samych siebie, ale również braci studenckiej w swojej dalszej karierze studenta naszej uczelni.

 

Uczestnikami Konferencji Ekspertów Praw Studenta w tym roku byli: Sandra Krzyżanowska oraz Maciek Skwierawski.

Dziękujemy i życzymy wielu udanie przeprowadzonych szkoleń!