I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

W imieniu Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW mamy zaszczyt zaprosić Was na I Krajową Konferencję Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 roku w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Te trzy dni będą nie tylko czasem spotkań, ale przede wszystkim wypracowania wspólnego stanowiska w wielu kluczowych sprawach dla naszego środowiska, tj. studentów z niepełnosprawnością. Należą do nich kwestie Programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd – Moduł II”, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nowa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie, profesjonalizacja działań organizacji studenckich (głównie zrzeszeń), a także aktywizacja sportowa i kulturalna studentów niepełnosprawnych.

Na Konferencji będziemy pracować w trzech lub czterech zespołach roboczych, które będą koordynowane zawsze przez jedną organizację studencką. Wypracowane postulaty będziemy ostatecznie zatwierdzać w niedzielę na zebraniu ogólnym. W celu usprawnienia prac zespołów roboczych  na początku lipca zostanie uruchomiona grupa na facebook’u, na której to organizacje będą mogły składać propozycję tematów do omówienia na naszej Konferencji.
Nasza Konferencja ma przyjąć formę „sejmiku studentów niepełnosprawnych”, który co roku będzie obradować w innym ośrodku akademickim o problemach naszego środowiska. Dlatego w Bydgoszczy podejmiemy też wspólną decyzję, na której uczelni odbędzie się II Krajowa Konferencja w 2019 roku.

Współorganizatorami Konferencji są:

  • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
  • Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Partnerami Konferencji są:

  • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Międzyuczelniana Rada ds. Studentów Niepełnosprawnych (UKW-UTP-CM UMK)

 

Imienne zgłoszenia na Konferencję należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 22 czerwca br. na maila: niepelnosprawni@ukw.edu.pl.

Każda organizacja studencka może oddelegować na Konferencję maksymalnie dwóch studentów.

Opłatę Konferencyjną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) należy wpłacić na poniższe konto do dnia 20 lipca 2018 r.

 

KONTO BANKOWE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30, 85-064

Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem: 

„KKOSN 2018” – Imię i Nazwisko uczestnika

Faktura za udział w konferencji będzie wystawiana tylko na podmiot wpłacający środki.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

Wyżywienie podczas obrad, pomoc wolontariuszy, transport z Hotelu Homer do Copernicanum oraz spotkanie integracyjne.

Ze względów organizacyjnych zachęcamy do wybierania noclegu w Hotelu Homer (ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w Bydgoszczy), gdzie dla naszych gości mamy specjalną ofertę cenową (120 zł za osobę za dwa noclegi ze śniadaniem) oraz wstępnie zarezerwowane miejsca, dlatego prosimy już teraz o dokonywanie tam rezerwacji.

Rezerwację noclegów można dokonywać na hasło „Krajowa Konferencja 2018” pod numerem telefonu: 602 635 812 lub na maila: oris.marketing@op.pl

http://www.hotelhomer.pl/

Więcej szczegółów na Oficjalnej stronie www Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!