Poniedziałek → Czwartek ?!

Drodzy studenci przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW z dnia 15 lutego 2017r.
(nr 28/2016/2017 )

W poniedziałek 26 marca 2018 na naszej uczelni obowiązuje plan czwartkowy.

W środę 28 marca na naszej uczelni obowiązuje plan piątkowy.

Przerwa Świąteczna zaczyna się od czwartku 29 marca.