Prawo na UKW! Nowy Kierunek!

Już w czerwcu rusza rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019. W ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znajdzie się nowy kierunek – prawo w biznesie.

Prawo w biznesie na UKW:

  • Od roku akademickiego 2018/19 rusza nowy
    praktyczny kierunek!
  • Kilkumiesięczne praktyki zawodowe.
  • Współpraca z dużymi firmami, w których istnieją komórki obsługi prawnej, kancelariami prawnymi, biurami doradztwa prawnego oraz podatkowego.
  • Studia dają możliwość zawodowej aktywności zarówno w gospodarce, jak i jej otoczeniu prawniczym.
  • Coś innego niż klasyczne studia prawnicze – nastawienie na prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu.

Studia prawo w biznesie to propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Dodatkowo prawo w biznesie świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz przedmiotów prawniczych wyraźnie ukierunkowanych na płaszczyznę biznesową, proponujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk, zapewniając interdyscyplinarne przygotowanie.

Są to studia zbliżone, ale jednocześnie odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Ich siła tkwi w specjalistycznym charakterze, ukierunkowanym na organizowanie, prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu. Prawo w biznesie obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom i subdyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.
Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie.

Zapewniamy przygotowanie do prawnej obsługi biznesu oraz do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek w różnych jej formach organizacyjnych oraz różnych obszarach.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACĘ PO PRAWIE W BIZNESIE NA UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej. Zakres podmiotowy miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest bardzo szeroki.