Parlament Studentów RP na UKW!

W dniach 16-18 lutego w Bydgoszczy odbędzie
się spotkanie Członków Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Na terenie Campusu Głównego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Campusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego będą toczyć się obrady członków PSRP. Piątkowe otwarcie obrad w Auli Senatu UKW zdominowane zostanie przez panel dyskusyjny: „Uczelnie regionalne a Ustawa 2.0 – szanse i zagrożenia”. Gośćmi specjalnymi będą Rektorzy bydgoskich Uczelni, którzy omówią przygotowywaną przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego reformę szkolnictwa wyższego. Panel stwarza okazję do merytorycznej debaty o projekcie ustawy w kontekście obecnej i przyszłej sytuacji Uczelni regionalnych oraz ich studentów.