Nowy Regulamin Kół Naukowych – Konsultacje!

Od nowego semestru Samorząd Studencki prowadzi wytężone Konsultacje studenckie, dotyczące stworzenia zupełnie nowego regulaminu Kół Naukowych na Naszej Uczelni! Jeśli działasz w jakimś kole naukowym na UKW i masz pewne uwagi co do ich funkcjonowania, pisz na pelnomocnikkolanaukowe@ukw.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Konsultacje Kół Naukowych” Tworzenie regulaminu zajmie naszemu pełnomocnikowi z pewnością kilka tygodni dlatego liczą się każde spostrzeżenia od naszych studentów.

 

Współpracujmy razem abyśmy w przyszłości stali się absolwentami jednej z lepszych Uczelni w kraju!

Ze studenckim pozdrowieniem

Pełnomocnik Kół Naukowych Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zuzanna Koziełek